Zamknięte wspólnoty autonomiczne w Hiszpanii. Co można a czego nie? Pytania i odpowiedzi.

Czy mogę udać się do mojego drugiego miejsca zamieszkania?

Nie, wyjazdy do drugich domów nie są uwzględnione. Rozważany jest jedynie powrót do „miejsca stałego lub rodzinnego miejsca zamieszkania”.

Czy mogę zostać ukarany mandatem?

Tak, dekret o stanie alarmu zezwala na stosowanie sankcji wobec osób łamiących ustanowione restrykcje, zawsze zgodnie z prawem hiszpańskim. Jednak to wspólnoty autonomiczne określają kwoty.Czy mogę odwiedzić cmentarz znajdujący się w zamkniętej  wspólnocie autonomicznej?

Nie, nie jest to jeden z powodów, dla których podróż jest dozwolona, ​​jeśli istnieją ograniczenia wjazdu i wyjazdu. Nie można też iść na cmentarz innego zamkniętego miasta. Poruszanie się na terenach  zamkniętych jest dozwolone, jednak każde miasto może wprowadzić odpowiednie środki w celu kontrolowania tłumów.

Mam bilety do teatru. Czy mogę wjechać do wspólnoty autonomicznej czy miasta które są zamknięte?

Nie, bilety na przedstawienie nie uzasadniają wjazdu lub wyjazdu z terytorium, zgodnie z warunkami ustanowionymi w dekrecie o stanie alarmu. Jednak w Kraju Basków,w którym obowiązuje zakaz poruszania się między miastami, jeśli posiadamy bilety na przedstawienie  w sąsiedniej miejscowości, będziemy mogli pojechać.Czy mogę iść do banku lub zatankować na stacji benzynowej w innym zamkniętym obszarze?

Jeśli stacja benzynowa, bank lub firma ubezpieczeniowa znajdują się w zamkniętej jednostce terytorialnej innej niż nasza, można pojechać, jeśli graniczy z naszą miejscowością.

Czy mogę przejechać przez zamkniętą wspólnotę autonomiczną?

Nie można podróżować dla przyjemności do zamkniętego regionu ale można przez niego przejechać gdy celem docelowym będzie terytorium, które nie jest zamknięte.Czy mogę opuścić moją wspólnotę autonomiczną?

Większość obywateli nie będzie mogła opuścić swojej wspólnoty autonomicznej bez uzasadnionych powodów takicich jak: pracy, edukacji, zdrowia lub opieki nad osobami zależnymi. Na tą chwile są zamknięte tereny następujących wspólnot autonomicznych: Madrytu, Katalonii, Kantabrii, Andaluzji, dwóch Kastylii, Murcji, Nawary, Aragonii, La Rioja, Kraju Basków, Asturii, Walencji, Ceuty i Melilli na mocy dekretu królewskiego 926/2020 z dnia 25 października, kiedy ogłaszany jest stan alarmowy.Czy mogę wyjechać z miasta lub prowincji?

To zależy. Andaluzja wydała również dekret o zamknięciu prowincji Granada, Jaén i Sewilla, wraz ze wszystkimi jej miastami, a także tych znajdujących się w okręgach zdrowotnych Córdoba Sur, La Vega de Málaga oraz w obszarze zarządzania zdrowiem Jerez-Costa Noroeste i Sierra z Kadyksu.

Kraj Basków i Murcja zdecydowały się zamknąć wszystkie miasta na swoich terytoriach, podczas gdy Katalonia stosuje to ograniczenie  tylko w weekendy. Inne miasta, takie jak Saragossa, Teruel, Huesca, Gijón, Oviedo i niektóre obszary między innymi w Galicji, Estremadurze i Madrycie, również mają zamknięte granice swoich miejscowości.Czy do przemieszczania potrzebne jest posiadanie zaświadczenia?

Nie ma żadnego oficjalnego wymaganego dokumentu, ale obywatele muszą być w stanie „odpowiednio” uzasadnić powód ich przemieszczenia, zgodnie z art. 6.1 dekretu o stanie alarmu. Jeśli ma to związek z pracą lub nauką, firma lub centrum edukacyjne może wydać zaświadczenia potwierdzające tą potrzebę. Ze względów medycznych, sanitarnych lub sądowych wystarczy pokazać wezwanie.  Są również przydatne oświadczenia o potrzebie przemieszczania się  z innych powodów, takich jak opieka nad osobami starszymi i osobami zależnymi. Niektóre wspólnoty autonomiczne, takie jak Katalonia lub Kraj Basków, wydały własne modele druków aby ułatwić  proces identyfikacji osoby lub firmy,  danych kontaktowych i miejsca.W jakich przypadkach mogę wyjechać z zamkniętego regionu?

Artykuł 6 dekretu królewskiego ustanawia następujące wyjątki od ograniczenia wjazdu i wyjazdu z terytoriów zamkniętych:

 • Spełnianie obowiązków  zawodowych, biznesowych, instytucjonalnych lub prawnych
 • Powrót do stałego miejsca zamieszkania
 • Dojazd do uczelni, ośrodków dydaktycznych i edukacyjnych, w tym przedszkoli
 • Dojazd do ośrodków medycznych
 • Wymaganie pilnego stawienia się przed organami publicznymi sądowymi lub notarialnymi
 • Pomoc i opieka nad osobami starszymi, niepełnoletnimi, osobami na utrzymaniu, niepełnosprawnych lub osobami wymagającymi opieki
 • Wizyta w banku czy firmie ubezpieczeniowej, której nie można odłożyć
 • Odnowienia zezwoleń i oficjalnych dokumentów, a także inne procedury administracyjne, których nie można odroczyć
 • Podchodzenie do oficjalnych egzaminów lub testów, których nie można odłożyć
 • Z powodu siły wyższej
 • Każda inna działalność o podobnym charakterze, należycie akredytowana
Czy mogę wyjechać do innego kraju? Czy mogę wjechać do zamkniętej wspólnoty autonomicznej z innego kraju?

W wspólnotach autonomicznych z zamkniętymi obwodami opuszczenie terenu – czy to drogą lądową, morską czy powietrzną – jest możliwe tylko z jednego z wyżej wymienionych powodów. W przypadku niezbędnych wyjazdów  Ministerstwo Spraw Zagranicznych regularnie aktualizuje listę ograniczeń, które inne kraje nałożyły na podróżnych z Hiszpanii.

Hiszpania nie zamknęła swoich granic ale odwiedzający muszą przestrzegać zasad określonych przez każdą wspólnotę autonomiczną podobnie jak jej mieszkańcy.

Bądź na bieżąco i polub naszą stronę na Facebooku: