Zamknięcie Madrytu anulowane przez sąd

Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości w Madrycie (TSJM) uchylił ograniczenia w Madrycie nałożone przez Ministerstwo Zdrowia. Obostrzenia, które zostały wprowadzone w dziesięciu miastach Wspólnoty Autonomicznej Madrytu zostają anulowane.  Środki ograniczające podstawowe prawa zawarte w zarządzeniu „stanowią ingerencję władzy publicznej w podstawowe prawa” obywateli TSJM uważa, że ​​ustawa o spójności i jakości krajowego systemu opieki zdrowotnej, a konkretnie jej art. 65, „nie zawiera prawnego upoważnienia” dla tych ” ograniczeń.
„Na podstawowe prawa, które Konstytucja przyznaje obywatelom, nie może mieć wpływu żadna bezprawna ingerencja państwa ze strony ich przedstawicieli poprzez przepis o randze ustawy, który spełnia minimalne warunki dostateczne wymagane przez wymogi bezpieczeństwa prawnego” wyjaśnia TSJM

Rząd broni swoich decyzji i PP żąda dymisji Illi

Po wysłuchaniu decyzji TSJM minister zdrowia Salvador Illa ogłosił przed Komisją Zdrowia w Kongresie, że rząd „podejmie decyzje, które najlepiej będą chroniły  zdrowie obywateli” i jest przekonany, że Wspólnota Madrytu „będzie wspierać jego działania”.
Mieszańcy Madrytu po raz kolejny zostają postawienie w niezręcznej i niepewnej sytuacji po decyzji Trybunału. Grupa Covid-19 zostałą utworzona aby koordynować działania w walce z pandemią ale jak dotąd decyzje jej członków są bardzo rozbieżne.
W międzyczasie PP zwróciło się do ministra zdrowia Salvadora Illi o rezygnację i ustawę regulującą tę sytuację, wniosek, który został już złożony przez przewodniczącą wspólnoty Madrytu Isabel Díaz Ayuso oraz przewodniczącego PP Pablo Casado.

Sanchez nie wyklucza wprowadzenia Stanu alarmowego (estado de alarma) w Madrycie