W Hiszpanii w tym roku zmarło 63 345 osób więcej w porównaniu ze średnią zgonów z ostatnich lat

Liczba zgonów w Hiszpanii od czasu pojawienia się pandemii koronawirusa wzrosła o 63 345, z czego 18752 (29,6%) miało miejsce od 20 lipca, co stanowi wzrost  16,6% więcej od oczekiwanej liczby zgonów. Są to dane zebrane w najnowszym raporcie z Systemu Monitorowania Śmiertelności (MoMo) Instytutu Zdrowia Carlosa III, który skrócił okresy zwiększonej liczby zgonów w Hiszpanii z trzech do dwóch: jeden, odpowiadający pierwszej fali pandemii: od 10 marca do 9 maja, w której odnotowano nadwyżkę zgonów wynoszącą 44 593; i drugi okres: od 20 lipca do 10 listopada i do którego będą dodane jesienne zgony.
W tym ostatnim okresie w Hiszpanii zmarło łącznie 131 722 osób, to 18 752 więcej niż w poprzednim roku kiedy zmarło 112 970 osób. Nadwyżka ta była nieco wyższa u kobiet (11 224, 21,2%) niż u mężczyzn (z nadwyżką 10 452, 18,4%).
W najnowszym raporcie opublikowanym przez MoMo 4 listopada uwzględniono trzy okresy nadmiernej śmiertelności: pierwszy odnoszący się do szczytu pandemii COVID-19, między 10 marca a 9 maja, kiedy śmiertelność wzrosła o 44 593 osób, 67%; drugi okres odpowiadał miesiącom letnim, od 20 lipca do 29 sierpnia, w których liczba  zgonów wzrosła o 4736, 12%; a trzeci, od 1 września do 2 października, oszacował nadwyżkę zgonów na 10 881, 18%.
Jeśli chodzi o grupy wiekowe, największa  nadwyżka umieralności wystąpiła u osób powyżej 74. roku życia, łącznie 15361 (19,3%), następnie w wieku od 65 do 74 lat, 2199 zgonów (13 , 2%) i poniżej 65 lat, których było o 1.702 (10%) więcej.
System MoMo wykorzystuje informacje o śmiertelności ze wszystkich przyczyn, uzyskiwane codziennie z 3929 skomputeryzowanych rejestrów stanu cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, co odpowiada 93 procentom ludności Hiszpanii i obejmuje wszystkie prowincje. Szacunki przewidywanej śmiertelności uzyskuje się za pomocą restrykcyjnych modeli średnich historycznych, opartych na obserwowanej śmiertelności w ostatnich dziesięciu latach. Poniżej podaje link do źródła jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić wiarygodność danych:

Instituto de Salud Carlos III  Informe MoMo situación a 11 de noviembre de 2020

Bądź na bieżąco i  polub naszą stronę na Facebooku: