Miasta dotknięte nowymi obostrzeniami w Hiszpanii

Dziennik Urzędowy (BOE) został opublikowany w czwartek 01.10.2020 r. z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia, które zostało zatwierdzone w środę na posiedzeniu Między-terytorialnej Rady Zdrowia, które obejmuje wprowadzenie nowych ograniczeń w Madrycie i dużych miastach a największą liczbą chorych. Ograniczenia wejdą w życie przed upływem 48 godzin od opublikowania. Minister zdrowia Salvador Illa poinformował, że decyzja została przyjęta 13 głosami za, przy 5 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się, co stanowi 70% reprezentowanych w Między-terytorialnej Radzie Zdrowia.
Nowe obostrzenia dotkną miast, które mają powyżej 100 000 mieszkańców i liczba zachorowań to 500 lub więcej na 100 000 średnia ostatnich 14 dni, przy odsetku pozytywnych wyników testów diagnostycznych powyżej 10 % oraz wspólnota autonomiczna do której należą, ma zajęcie łóżek na Oiomie z chorymi na COVID-19 powyżej 35%. Zgodnie z rezolucją opublikowaną w BOE, obecnie w Hiszpanii jest 11 miejscowości liczących ponad 100 000 mieszkańców, które spełniają te wymogi.Exit mobile version