KORONAWIRUS W HISZPANII – NAJNOWSZE INFORMACJE

godz. 12:30

Liczba osób zarażonych 11178 (491 osób zmarło) i 1028 osób zostało wyleczonych.

 • 4871 osób w Madrycie (355 osoby zmarły)

 • 765 osób w Kraju Basków (36 osoby zmarły)
 • 1394 osób w Katalonii (18 osób zmarło)
 • 355 osób w La Rioja (5 osób zmarło)
 • 683 osób w Andaluzji (11 osób zmarło)
 • 567 osób w Castilla-La Mancha (17 osób zmarło)
 • 431 osób w Castilla y León (12 osób zmarł)
 • 313 osób w Navarra (2 osoby zmarły)
 • 541 osób w Comunidad Valenciana (13 osób zmarło)
 • 292 osób w Galicia (3 osoby zmarły)
 • 207 osób w Aragonia (12 osób zmarło)

 • 193 osób w Asturias ( 1 osoba zmarła)
 • 148 osób na Wyspach Kanaryjskich (2 osoby zmarły)
 • 153 osób w Extremadura (3 osoby zmarły)
 • 97 osób w Murcji

 • 92 osób na Balearach (1 osoba zmarła)

 • 58 osób w Kantabrii
 • 17 osoby w Melilla

  Źródło: Ministerio de Sanidad y consejerías autonómicas

godz.11:45

11178 osób zarażonych

491 osoby zmarło

1098 osób zostało wyleczonych


16.03.2020

godz. 20:56

9942 osób zarażonych

342 osoby zmarło

530 osób zostało wyleczonych

godz. 17:30

Zamknięcie granic naziemnych będzie obowiązywało po godzinie dwunastej w nocy z 16 na 17 marca. Do Hiszpanii będą mogły wjechać tylko osoby mieszkające legalnie w Hiszpanii. Powrócą kontrole na granicach.

godz. 17:23

Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska ogłosił zamknięcie hiszpańskich granic.

godz. 15.13

Śmiertelność osób zarażonych covid-19 jest na poziomie 3 procent.

godz. 14:40

Liczba osób zarażonych 9191 (309 osób zmarło) i 530 osób zostało wyleczonych.

 • 4165 osób w Madrycie (213 osoby zmarły)

 • 635 osób w Kraju Basków (23 osoby zmarły)
 • 903 osób w Katalonii (12 osób zmarło)
 • 312 osób w La Rioja (2 osób zmarło)
 • 554 osób w Andaluzji (7 osób zmarło)
 • 567 osób w Castilla-La Mancha (17 osób zmarło)
 • 334 osób w Castilla y León (9 osób zmarło)
 • 274 osób w Navarra (1 osoba zmarła)
 • 409 osób w Comunidad Valenciana (5 osób zmarło)
 • 245 osób w Galicia (2 osoby zmarły)
 • 174 osób w Aragonii (11 osób zmarło)

 • 177 osób w Asturias ( 1 osoba zmarła)
 • 119 osób na Wyspach Kanaryjskich (1 osoba zmarła)
 • 111 osób w Extremadura (2 osoby zmarły)
 • 77 osób w Murcji

 • 73 osób na Balearach (1 osoba zmarła)

 • 58 osób w Kantabrii
 • 8 osoby w Melilla

  Źródło: Ministerio de Sanidad y consejerías autonómicas

godz. 13:40

Minister transportu Jose Luis Abalos zapewnił, że stan wyjątkowy (estado de alarma) zostanie przedłużony po piętnastu dniach.

godz.13:16

Prezydent Comunidad de Madrid Izabel Diaz Ayuso ogłosiła na swoim twitterze, że została zainfekowana przez COVID-19.

godz. 12:50

8774 osób zarażonych

297 osób zmarło

517 osób zostało wyleczonych


15.03.2020

godz. 21:35

8000 osób zarażonych

292 osoby zmarło

517 osób zostało wyleczonych

godz. 18:25

Dzisiaj o godzinie 20 wielu mieszkańców Hiszpanii wyjdzie na swoje balkony aby podziękować oklaskami służbom medycznym za wysiłek w walce z koronawirusem.

godz. 14:45

Liczba osób zarażonych 7753 (288 osób zmarło)

 • 3544 osób w Madrycie (213 osoby zmarły)

 • 630 osób w Kraju Basków (23 osoby zmarły)
 • 715 osób w Katalonii (8 osób zmarło)
 • 300 osób w La Rioja (6 osoby zmarły)
 • 437 osób w Andaluzji (osób zmarło)
 • 401 osób w Castilla-La Mancha (10 osób zmarło)
 • 292 osób w Castilla y León ( osób zmarło)
 • 183 osób w Navarra
 • 409 osób w Comunidad Valenciana (5 osób zmarło)
 • 195 osób w Galicia (2 osoby zmarły)
 • 147 osób w Aragonii (7 osób zmarło)

 • 137 osób w Asturias ( 1 osoba zmarła)
 • 109 osób na Wyspach Kanaryjskich (1 osoba zmarła)
 • 95 osób w Extremadura (2 osoby zmarły)
 • 71 osób w Murcji

 • 28 osób na Balearach (1 osoba zmarła)

 • 51 osób w Kantabrii
 • 8 osoby w Melilla

  Źródło: Ministerio de Sanidad y consejerías autonómicas

godz. 14:23

7753 osoby zarażone

288 osób zmarło

517 osób zostało wyleczonych

 

godz. 14:17

Kary przewidywane za niedostosowanie się do przepisów Stanu Wyjątkowego (Estado de Alarma)

Prawo bezpieczeństwa obywatelskiego: wyszczególnia drobne sankcje w wysokości od 100 do 600 euro dla tych, którzy usuwają ogrodzenia, taśmy lub inne stałe lub mobilne elementy umieszczone przez Siły Bezpieczeństwa i Organy Bezpieczeństwa w celu wyznaczenia granic bezpieczeństwa, nawet o charakterze prewencyjnym, gdy nie stanowi to poważnego wykroczenia Podobnie nieposłuszeństwo lub opór wobec władzy lub jej przedstawicieli w wykonywaniu ich funkcji, gdy nie są oni konstytutywni wobec swoich agentów, lub podanie fałszywych lub niedokładnych danych w postępowaniu karnym, a także odmowa identyfikacji na wniosek organu lub dowodu tożsamości zostaną ukarani grzywną w wysokości od 601 do 30 000 euro.

– Ustawa o zdrowiu publicznym: poważne wykroczenia będą karane grzywną w wysokości od 3 001 do 60 000 euro, każdemu, kto podejmie działania lub zaniechania, które mogą powodować ryzyko lub poważne uszkodzenie zdrowia ludności, jeżeli nie stanowi to bardzo poważnego naruszenia. W takim przypadku sankcje mogą wynosić od 60,001 euro do 600 000 w następujących przypadkach: postępowanie lub zaniechanie, które powodują ryzyko lub bardzo poważne szkody dla zdrowia ludności; nieprzestrzeganie wielokrotnie instrukcji otrzymanych od właściwego organu lub nieprzestrzeganie ich wymagań, jeżeli wiąże się to z poważnymi szkodami dla zdrowia.

– Ustawa o systemie ochrony ludności: poważne wykroczenia będą karane od 1500 do 30 000 euro, są to ć naruszenie postanowień, zakazów, instrukcji lub wniosków kierowanych przez właściwe organy lub członków służb interwencyjnych i pomocniczych , a także obowiązki współpracy ze służbami nadzoru i ochrony spółek publicznych lub prywatnych, gdy nie jest to szczególnie niebezpieczne ani transcendentne dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia. I bardzo poważnie, od 30 001 do 600 000 euro, gdy naruszenie to zakłada szczególne zagrożenie lub znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

– Kodeks karny: przestępstwa nieposłuszeństwa zostaną ukarane karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do jednego roku lub grzywną od sześciu do osiemnastu miesięcy, które, nieuwzględnione w artykule 550, poważnie sprzeciwiają się władzom lub ich przedstawicielom lub nie są im posłuszne podczas wykonywania swoich funkcji lub należycie zidentyfikowanego prywatnego personelu ochrony, który wykonuje prywatne działania w zakresie ochrony we współpracy i pod dowództwem sił i organów bezpieczeństwa.

Raporty zgłoszone przez policję i Straż Cywilną zostaną przesłane do subdelegacji rządowej poprzez rejestr, albo w formie raportu, i jeśli to możliwe, sporządzą raport fotograficzny o tym, co zostało zrobione. Na kary administracyjne można się odwoływać przez sądy.

 

BOE z soboty 14 marca:

Artykuł 20. Reżim karny.

„Nieprzestrzeganie nakazów właściwych organów w stanie alarmowym lub sprzeciw wobec nich będzie karane zgodnie z przepisami prawa, na zasadach określonych w art. 10 ustawy organicznej 4/1981 z 1 czerwca”.

To prawo organiczne reguluje stany niepokoju, wyjątku i oblężenia. I tak mówią o sankcjach:

Artykuł dziesiąty

1. Nieprzestrzeganie lub nieprzestrzeganie poleceń właściwego organu w stanie alarmowym będzie karane zgodnie z przepisami prawa.

2. Jeżeli takie działania zostały popełnione przez urzędników, władze mogą natychmiast zawiesić je w wykonywaniu obowiązków, przekazując, zależnie od przypadku, winę sędziego, a przełożony hierarchiczny zostanie powiadomiony, do celów odpowiedniej dokumentacji dyscyplinarnej.

3. Jeżeli zostały one popełnione przez organy, ich uprawnienia, które są niezbędne do wypełnienia środków uzgodnionych przy wykonywaniu zgłoszenia stanu alarmowego, mogą zostać przejęte przez właściwy organ w okresie jego ważności.

 

godz.13:45

6821 osoby zarażone

209 osób zmarło

517 osób zostało wyleczonych

14.03.2020

godz. 22:39W całej Hiszpanii zostają zamknięte: restauracje, bary, kina, teatry, siłownie, parki… Natomiast będą otwarte: przychodnie, szpitale, sklepy spożywcze,  apteki, kioski, stacje benzynowe.Zostaje wprowadzone ograniczenie swobody ruchu. Będziemy mogli wychodzić do: lekarza, sklepu, apteki, pracy, stacji benzynowej, banku, firmy ubezpieczeniowej i w sytuacjach w których zostaniemy zmuszeni przez niezależne od nas okoliczności,  również będziemy mogli wyprowadzić psa na spacer . Natomiast  nie będziemy mogli przemieszczać się z powodów rozrywkowych np. odwiedzać znajomych, rodzinę czy pójść do parku na spacer itd. Te zakazy będą obowiązywały od niedzieli. Za nieprzestrzeganie tych zakazów grożą wysokie kary.

godz. 21:00

Rozpoczęcie konferencji prasowej z Prezydentem Pedro Sanchez

godz. 20:00

Nadal czekamy na konferencję prasową z Prezydentem Pedro Sanchez.

godz. 19:15

6266 osoby zarażone

193 osób zmarło

517 osób zostało wyleczonych

 

godz. 16:10

6043 osoby zarażone

191 osób zmarło

517 osób zostało wyleczonych

godz. 16:00

Począwszy od  poniedziałku rząd Hiszpanii ograniczy swobodny przepływ obywateli w całym kraju jako środek powstrzymujący rozwój koronawirusa. Jest o tym mowa w dekrecie zatwierdzonym dzisiaj przez nadzwyczajną Radę Ministrów, który zezwala na przemieszczanie się tylko w określonych przypadkach.

W dekrecie jest mowa o tym, że ludzie będą mogli poruszać się „drogami publicznego użytku” tylko w niektórych przypadkach, między innymi w zakresie nabywania żywności, środków farmaceutycznych i podstawowych potrzeb.

Również wolno wychodzić na zewnątrz, aby chodzić do przychodni, szpitali.., przemieszczać się do miejsca pracy w celu wykonywania pracy, świadczenia usług zawodowych lub biznesowych lub powrotu do miejsca stałego pobytu.

Zezwala się również na wyjazd w celu opieki nad osobami starszymi, małoletnimi, osobami pozostającymi na utrzymaniu, osobami niepełnosprawnymi lub szczególnie wrażliwymi, w celu udania się do instytucji finansowych „z powodu siły wyższej lub sytuacji w potrzebie”, lub „innej podobnej działalności należycie uzasadnionej ”.

Więcej szczegółów po konferencji prasowej z Pedro Sanchez.

godz.15:00

Konferencja prasowa z Pedro Sanchez przesunięta. Odbędzie się po godzinie 16. Rząd poinformuje nas na czym dokładnie będzie polegał STAN WYJĄTKOWY (ESTADO DE ALARMA).

 

godz. 14:30

Policja zaczyna zamykać plaże w niektórych miejscowościach (Benidorm, Cullera, Alicante) na Costa Blanca .

godz. 12:30

5753 osoby zarażone

156 osób zmarło

 

13.03.2020

godz. 19:45


Koronawirus w Hiszpanii

Liczba osób zarażonych 4.231 (121 osób zmarło)

 • 1.990 osób w Madrycie (64 osoby zmarły)

 • 417 osób w Kraju Basków (14 zmarło)
 • 316 osób w Katalonii(6 osób zmarło)
 • 259 osób w La Rioja (2 osoby zmarły)
 • 219 osób w Andaluzji
 • 194 osób w Castilla-La Mancha (1 osoba zmarła)
 • 169 osób w Castilla y León (2 osoby zmarły)
 • 130 osób w Navarra
 • 94 osób w Comunidad Valenciana (1 osoba zmarła)
 • 85 osób w Galicia
 • 80 osób w Aragonii (7 osób zmarło)

 • 73 osób w Asturias ( 1 osoba zmarła)
 • 70 osób na Wyspach Kanaryjskich
 • 39 osób w Extremadura (1 osoba zmarła)
 • 35 osób w Murcji

 • 30 osób na Balearach (1 osoba zmarła)

 • 29 osób w Kantabrii
 • 2 osoby w Melilla

 • Wyzdrowiały 193 osoby

  Źródło: Ministerio de Sanidad y consejerías autonómicas

godz. 17:00

W Katalonii od jutra również będą zamknięte bary i restauracje.

godz. 15:54

W Comunidad Valenciana (województwo Walencja) od jutra zostaną zamknięte bary, restauracje, siłownie, kina i teatry.

godz. 15:35

Pedro Sanchez ogłosił STAN ALARMOWY.

godz.15:15

Od Jutra w Madrycie i całym województwie zostaną zamknięte wszystkie bary i restauracje.

godz. 14:41

Kraje do których nie polecimy z Hiszpanii:

Arabia Saudyjska, El Salvador, Słowacja, Stany Zjednoczone, Filipiny, Gwatemala, Indie, Irak, Israel, Jamajka, Jordania, Kazachstan, Kirgistan, Kuwait, Liban, Malta, Maroko, Montenegro, Katar, Republika Czeska, Trinidad i Tobago, Wenezuela, Włochy.

Kraje w których po przylocie z Hiszpanii jest obowiązkowa 14 dniowa kwarantanna:

Argentyna, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Burundi, Chile, Cypr, Kolumbia, Kuba, Gruzja, Hong kong, Japonia, Kiribati, Laos, Liberia, Macedonia Północna, Mali, Myanmar, Mozambik, Nigeria, Peru, Ruanda, Rumunia, Samoa, Sri Lanka, Tajlandia, Uganda,

godz. 14:10

Katalonia 70 000 osób odizolowanych od świata. Kwarantanna obowiązuje w miastach: Igualdada, Vilanova del Cami, Santa Margarida de Montbui y Odena. Tych  miast nie będzie można opuścić przez najbliższe 14 dni.

godz. 14:00

4200 osób zarażonych

120 osób zmarło

12.03.2020 godz.17:40

W tej chwili w Hiszpanii jest ponad 3000 osób zarażonych i 86 zmarło z powodu covid-19 ( od wczoraj liczba chorych wzrosła o prawie 1000). Fiesta Fallas została przesunięta po raz pierwszy od czasów wojny domowej. Odbędzie się między 15 a 19 lipca. W niektórych supermarketach zaczyna brakować różnych produktów. Pytania związane z koronawirusem w Hiszpanii można zadawać w komentarzach poniżej. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21