Jak kiedy zostaną otwarte dyskoteki w Hiszpanii? Daty i zasady.

30.05.2020

Z ostatniej chwili:

Wczoraj napisałem ten artykuł powołując się na oficjalne źródła. Poniższe zasady zostały zatwierdzone 28.05.2020 r. przez Radę Ministrów.  Jednak pomimo planu zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dzisiaj opublikowanym BOE  dowiemy się, że jednak dyskoteki i kluby nocne nie zostaną otwarte w fazie 3

29.05.2020

Kiedy ponownie otwierają się dyskoteki?

Przewodnik przygotowany przez „España de Noche” ustanawia ponowne otwarcie dyskotek w fazie 3 deeskalacji. „Zasadniczo mamy to zaplanowane na  fazę 3, ale przeprowadzimy testy pilotażowe również w fazie 2.


Jakie środki bezpieczeństwa będą stosowane?

  • – Bezpieczna odległość w całym lokalu, w tym na parkiecie tanecznym: narysowana siatka zostanie wykorzystana do poinformowania publiczności, na którym obszarze tanecznym klient powinien zajmować miejsce tak aby  zachować dystans interpersonalny. Maski będą obowiązkowe.
  • – Ograniczona pojemność: każdy lokal ustali maksymalne obłożenie , tak aby można było zachować bezpieczną odległość między klientami, i określi metody kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Środek obejmuje dostosowanie do systemu kolejkowania z odległością interpersonalną wynoszącą dwa metry. Procenty pojemności i odległości zostaną określone przez Ministerstwo Zdrowia.  • – Ciągła dezynfekcja i czyszczenie:wyznaczony personel będzie zajmował się wyłącznie czyszczeniem i utrzymaniem pomieszczeń podczas pracy, aby zagwarantować maksymalną możliwą higienę i zmniejszyć ryzyko, intensyfikując czyszczenie w miejscach o największym kontakcie, takich jak pręty lub poręcze.
  • Jednorazowe kubki i słomki: miejscach w  których nie ma możliwości dezynfekcji naczyń w temperaturze wyższej niż 80 stopni, zastosowane zostaną plastikowe kubki. Wskazane jest używanie słomek organicznych do picia  aby zmniejszyć ryzyko zarażenia.  • Kontrola toalet: dezynfekcja rąk żelem przy wyjściu z toalety będzie obowiązkowa, zasada dopilnowanie przestrzegania tej zasady przez klientów będzie odpowiedzialny personel.
  • Natychmiastowe wydalenie z obiektu, jeśli nie będą przestrzegane przepisy bezpieczeństwa.

Pytania i uwagi proszę pisać w komentarzach poniżej.

Kliknij tutaj i polub nas na Facebooku

Inne ciekawe artykuły: 

Ingreso Mínimo Vital – jak i kiedy możemy ubiegać się o zasiłek

Co będę mógł robić gdy moje miasto przejdzie do fazy 2? – szczegółowy opis
Co będę mógł robić gdy moje miasto przejdzie do fazy 1? – szczegółowy opis

Ile czasu może przetrwać koronawirus na różnych powierzchniach – najnowsze wyniki badań

Hiszpania – plan wychodzenia z kwarantanny (plan de desescalada)

Koronawirus w Hiszpanii – relacja