Hiszpania wprowadza nowe restrykcje

Ministerstwo Zdrowia razem  ze wszystkimi Wspólnotami Autonomicznymi podjęło decyzję wprowadzenie 11 nowych środków zapobiegawczych na terenie całego kraju w  celu walki z Koronawirusem. Środki te dotyczą siedmiu dziedzin: życia nocnego, hotelarstwa, ośrodków zdrowia społecznego, imprez masowych, badań PCR oraz spożycia alkoholu i tytoniu, zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia Salvadora Illi.Jest to: „Plan wczesnego reagowania w scenariuszu kontroli pandemii COVID-19”,  który został zatwierdzony przez rząd i wspólnoty autonomiczne w połowie lipca i za pomocą którego podjęto kolejny krok w celu ograniczenia rozprzestrzenianie się wirusa. Gdy te środki okazały by się nie wystarczające następnym krokiem byłoby ogłoszenie stanu alarmowego.


Kliknij tutaj i polub nas na Facebooku

NOWE RESTRYKCJE I ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

  • Życie nocne: zamknięcie wszystkich dyskotek, sal tanecznych i klubów z występami na żywo
  • Hotele i restauracje: konieczność zagwarantowania minimalnej odległości międzyludzkiej 1,5 metra w usługach barowych, odległość między stolikami i ograniczenie do 10 osób na stolik, z zamknięciem o pierwszej w nocy, przy braku możliwości przyjmowania nowych klientów po północy.  • Spożycie alkoholu: zabrania się spożywania alkoholu w miejscach publicznych takich jak plaże, parki itp. Wzywa się władze wspólnot autonomicznych i gmin do ścisłego stosowania uzgodnionych sankcji.
  • Palenie na drogach publicznych: palenie na drogach publicznych lub na zewnątrz jest zabronione, gdy nie można zachować dwumetrowej odległości.  • Ośrodki zdrowia społecznego lub domy opieki: obowiązkowe przeprowadzenie PCR na nowych pracownikach z maksymalnym i na pracownikach, którzy wracają z urlopu lub wakacji. Wizyty są ograniczone do jednej na osobę i mieszkańca, podejmując ekstremalne środki zapobiegawcze i maksymalnie jedną godzinę dziennie. Wymagane jest, aby napływ był rozłożony w czasie, aby uniknąć tłumów, chociaż można uczynić wyjątki w przypadku pacjentów, którzy znajdują się na końcowym etapie swojego życia. Wyjścia mieszkańców są ograniczone do minimum.
  • Imprezy i zajęcia masowe: obowiązkowe przeprowadzenie oceny ryzyka przez władze ds. Zdrowia dla każdego wydarzenia lub działania. • Badanie przesiewowe PCR populacji zagrożonych: obowiązek przeprowadzenia badania przesiewowego PCR, w przypadku wybuchu epidemii, na populacjach zagrożonych, takich jak między innymi ośrodki zdrowia społecznego, osiedla lub bloki mieszkalne.

Kliknij tutaj i polub nas na Facebooku