Co można a czego nie w miejscowościach dotkniętych nowymi obostrzeniami w Hiszpanii?

Ograniczenie mobilności obywateli, ograniczenie pojemności w lokalach lub zakaz spożywania przy barach w branży hotelarskiej są częścią obostrzeń opublikowanych w ten czwartek 01 października 2020 r. w Dzienniku Urzędowym (BOE) i dotyczą miast liczących ponad 100 000 mieszkańców. Miast z wysoką zachorowalnością na COVID-19. Stanowią one część projektu Ministerstwa Zdrowia przegłosowanego wczoraj przez wspólnoty autonomiczne  zatwierdzone ” przez Radę Między-terytorialną. Trzynaście było za, pięć przeciw i jedna wstrzymała się od głosu.
Nowe obostrzenia dotkną miast, które mają powyżej 100 000 mieszkańców i liczba zachorowań to 500 lub więcej na 100 000 średnia ostatnich 14 dni, przy odsetku pozytywnych wyników testów diagnostycznych powyżej 10 % oraz wspólnota autonomiczna do której należą ma zajęcie łóżek na Oiomie z chorymi na COVID-19 powyżej 35%. Zgodnie z rezolucją opublikowaną w BOE, obecnie w Hiszpanii jest 11 miejscowości liczących ponad 100 000 mieszkańców, które spełniają te wymogi.Obostrzenia dotyczące mobilności i kontaktów społecznych 

1. Zabrania się wjazdu i wyjazdy osób z niektórymi wyjątkami:

 • Wizyta ośrodków zdrowi
 • Spełnianie obowiązków zawodowych, biznesowych lub prawnych
 • Uczęszczanie do uczelni, ośrodków dydaktycznych i edukacyjnych, w tym przedszkoli
 • Powrót do stałego miejsca zamieszkania
 • Pomoc i opieka dla osób starszych, małoletnich, osób na utrzymaniu, osób niepełnosprawnych
 • Podróże do instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, których nie można odłożyć
 • Wymagane lub pilne działania przed organami publicznymi, sądowymi lub notarialnymi
 • Odnowienia zezwoleń i oficjalnej dokumentacji, a także inne procedury administracyjne, których nie można odroczyć
 • Podchodzenie do oficjalnych egzaminów lub testów, których nie można odłożyć
 • Z powodu siły wyższej
 • Każda inna działalność o podobnym charakterze, należycie udokumentowana

2. . Poruszanie się po drogach i autostradach przebiegających przez miasta będzie dozwolone, a także poruszanie się samych mieszkańców miasta, pod warunkiem przestrzegania „indywidualnych i zbiorowych środków ochrony ustanowionych przez właściwe organy sanitarne”.
3. Spotkania ogranicza się do maksymalnie 6 osób które razem nie mieszkają. Dotyczy to jakiejkolwiek działalności lub wydarzenia o charakterze rodzinnym czy socjalnym, zarówno na drogach publicznych, jak iw przestrzeni publicznej i prywatnej, z wyjątkiem: pracy i działalności instytucjonalnej lub w przypadku zajęć w którym określone limity lub środki są ustalone.

Ograniczenia dotyczące: maksymalnej pojemności, odległości i godzinowe


 • Miejsca kultu: Maksymalna pojemność będzie wynosić jedną trzecią, gwarantując w każdym przypadku minimalną odległość międzyludzką 1,5 metra
 • Czuwanie: Ogranicza się do 15 osób na zewnątrz i 10 w pomieszczeniach zamkniętych (nie ma znaczenia czy osoby mieszkają razem czy nie). Udział w pogrzebach czy kremacji ogranicza się do 15 osób.
 • Obiekty,  lokale handlowe i usługowe: Maksymalną pojemność ogranicza się do 50% i muszą być zamknięte najpóźniej o godzinie 22
 • Hotele, restauracje i lokale z grami hazardowymi i bukmacherskie: Spożywanie przy barze nie jest dozwolone. Maksymalną pojemność ogranicz się w pomieszczeniach zamkniętych do 50% i na zewnątrz do 60%. Stoły muszą zachować odległość minimum 1,5 metra od krzeseł znajdujących się przy innych stołach. Maksymalna liczba osób przy jednym stole lub grupie stolików to sześć osób. Nowi klienci nie mogą zostać przyjęci po godzinie 22 a lokal musi być zamknięty najpóźniej o godzinie 23 (nie dotyczy dostaw do domu).
 • Obiekty sportowe: Maksymalna pojemność ogranicza się do 50% wewnątrz i 60% na zewnątrz. Uprawianie sporu grupowe ogranicza się do 6 osób z wyjątkiem oficjalnych  zawodów na szczeblu narodowym oraz zawodów pozazawodowych i międzynarodowych, które organizują hiszpańskie federacje sportowe.
 • Inne czynności, usługi i instalacje: Maksymalna pojemność ogranicza się do 50% chyba, że przewiduje się niższą.

Aby dowiedzieć się jaki miasta zostały dotknięte nowymi obostrzeniami kliknij tutaj >>>