Hiszpania – Co mogę robić od poniedziałku 11 maja jeśli mieszkam w mieście, które przeszło do fazy 1?

Kliknij tutaj i polub nas na Facebooku

SWOBODA PRZEMIESZCZANIA SIĘ

 • Można poruszać się na terenie swojej: prowincji, wyspy lub regionu będącego w fazie 1
 • Będzie możliwe przekroczenie tych limitów w przypadku problemów zdrowotnych, zawodowych, zawodowych lub biznesowych, powrotu do miejsca zamieszkania rodziny, pomocy i opieki nad osobami starszymi, na utrzymaniu lub osobami niepełnosprawnymi i w sytuacji siły wyższej.
 • Dozwolona jest także mobilność między terytorialna między sąsiednimi gminami o regularnym ruchu dla działań społeczno-ekonomicznych, takich jak np. naprawa samochodu.


 • W przypadku Kraju Basków autonomiczny organ wykonawczy może regulować mobilność między trzema prowincjami.
 • Dozwolone jest przemieszczanie się do drugich rezydencji w tej samej prowincji, wyspie lub regionie
 • Przedziały czasowe pozostaną  dla uprawiania sportu fizycznego i spacerów, aby uniknąć nakładania się różnych grup wiekowych. Wspólnoty Autonomiczne mogą dostosowywać i zmieniać te przedziały  w granicy do dwóch godzin, aby umożliwić dzieciom lub osobom starszym zrobienie tego w innym czasie i aby uniknąć godzin najbardziej upalnych.SPOTKANIA DO 10 OSÓB

 • Spotkania do 10 osób w domach, na tarasach lub na świeżym powietrzu  osób nie będących w grupie ryzyka  (bezpieczna odległość, 2 metry). Odwiedzanie przyjaciół i rodziny jest dozwolone.
 • Czuwanie przy zmarłych jeśli jest na zewnątrz limit to 15 osób, wewnątrz 10 osób.
 • Udział w pogrzebie lub w pożegnaniu przed kremacją jest ograniczony do 15 osób
 • W prywatnych samochodach mogą być zajęte wszystkie miejsca jeśli osoby podróżujące są zameldowane pod tym samym adresem. Jeśli nie to maksymalnie dwie osoby w rzędzie a maskach.TARASY MAKSYMALNIE Z 50% OBŁOŻENIEM

 • Tarasy z maksymalną ilością 50 % obłożenia
 • Dwumetrowa odległość między stołami i maksymalnie 10 osób przy jednym stole
 • Dezynfekcja stołów i krzeseł po każdym użytku
 • Priorytetem jest używanie przedmiotów jednorazowego użytku i nie zalecane jest używanie wykałaczek i uchwytów na serwetki
 • Priorytetem jest używanie kart płatniczych, czytnik kart należy po każdym użyciu dezynfekować
 • Na tym etapie nie będzie jeszcze możliwe świadczenie usług wewnątrz lokalu.OTWARCIE SKLEPÓW BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA SIĘ Z KLIENTEM ALE Z OGRANICZENIEM OBŁOŻENIA

 • Ponownie otwiera się handel detaliczny, z wyjątkiem lokali o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych i tych zlokalizowanych w centrach handlowych, które nie mają bezpośredniego i niezależnego dostępu z zewnątrz
 • Również mogą otworzyć swoje lokale dealerzy samochodowi, stacje przeglądów technicznych, sklepy ogrodnicze, loterie
 • Maksymalne obłożenie to 30 %
 • Powinny być ustalone godziny dla klientów powyżej 65 lat
 • Bazary: mogą ponownie otworzyć z 25% ilością straganów, Rada Miasta może rozszerzyć obszar na którym znajdują się stragany aby mogła znajdować się większa liczba sprzedających. Pierwszeństwo będą miały artykuły spożywcze i pierwszej potrzeby.
 • Dezynfekcja pomieszczeń co najmniej dwa razy dziennie. Obszary pracowników i ich ubrania robocze również będą musiały zostać zdezynfekowane
 • Zabrania się samoobsługi na bazarach
 • Przymierzalnie i odzież powinna być zdezynfekowania po każdym użyciu
 • Bezpieczna odległość między klientami oraz między klientem a pracownikiem to dwa metry lub jeden gdy występuje oddzielenie fizyczne
 • Centra handlowe i domy towarowe mogą zostać otwarte  dopiero w fazie 2PONOWNE OTWARCIE CENTRÓW EDUKACYJNYCH I LABORATORIÓW

 • Prace administracyjne i przygotowawcze dla nauczycieli i personelu pomocniczego
 • Otwarcie laboratoriów uniwersyteckich do prac badawczych.
 • Także podmioty publiczne i prywatne, które rozwijają lub wspierają badania naukowe i techniczne, działania rozwojowe i innowacyjne.
 • Konferencje, spotkania, wydarzenia i seminaria naukowe mogą odbywać się z udziałem maksymalnie 30 asystentów i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego.PONOWNE OTWARCIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH

 • Otwarcie obiektów sportowych dla zawodowo uprawiających sport. Treningi w ligach zawodowych są dozwolone ale bez obecności prasy.
 • Otwarcie obiektów sportowych na wolnym powietrzu bez obecności publiczności dla sportów bezdotykowych
 • Indywidualne zajęcia sportowe po wcześniejszym uzgodnieniu w ośrodkach sportowych, które nie wymagają kontaktu fizycznego ani korzystania z przebieralni.
 • Wędkarstwo i polowania w tej fazie są zabronioneHOTELE I NOCLEGOWNIE BĘDĄ OTWARTE ALE BEZ CZĘŚCI WSPÓLNYCH

 • Otwarcie hoteli i zakwaterowania turystycznego z wyłączeniem części wspólnych
 • Turystyka aktywna i na wolnym powietrzu dla grup z ograniczoną liczbą osób
 • Korzystanie ze spa, siłowni, mini klubów, stref dla dzieci, dyskotek lub sal konferencyjnych jest niedozwoloneZGRUPOWANIA RELIGIJNE Z OGRANICZONĄ LICZBĄ OSÓB

 • Otwarcie miejsc kultu, ograniczając ich pojemność do 33%
 • Żadne akty kultu nie mogą być wykonywane na zewnątrz budynków ani na drogach publicznych.
 • W świątyniach zalecane jest: używanie maski, dezynfekcja używanych przestrzeni i przedmiotów a wejście i wyjście musi być kontrolowane w celu uniknięcia tłumów
 • Należy unikać kontaktu osobistego, dystrybucji broszur i innych przedmiotów, korzystania z błogosławionej wody, oraz dotykania lub całowania przedmiotów a także występów chórów
 • W przypadku ośrodków, w których uczestnicy zdejmują buty i leżą na ziemi, używane będą osobiste dywany, a obuwie będzie znajdować się w wyznaczonych miejscach, odpowiednio zapakowane i oddzielone.

CAŁKOWITA REAKTYWACJA SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I RYBOŁÓWSTWA

Sektor rolno-spożywczy i rybołówstwo ponownie podejmie działania jednak z utrzymaniem ograniczeńMUZEA, BIBLIOTEKI I SALE Z OGRANICZONĄ LICZBĄ OSÓB

 • Biblioteki będą otwarte z możliwością wypożyczenia lub korzystania z książek w czytelni
 • Książki po oddaniu będą musiały przeleżeć 14 dni oddzielone od innych
 • Muzea będą otwarte z ograniczoną liczbą wizytujących do jednej trzeciej, bez broszur i audio przewodników. Zalecana będzie sprzedaż biletów online.
 • Wewnątrz będą dozwolone występy czy pokazy z liczbą nie przekraczającą 30 osób i w plenerze nie przekraczającą 200 osób w obu przypadkach będą to miejsca siedzące.
 • Produkcje audiowizualne i filmowe powinny być zredukowana do jak najmniejszej liczby osób
 • Kina samochodowe będą mogły być otwarte tak aby klient nie musiał wysiadać z samochoduWZNOWIENIE USŁUG SOCJALNYCH

 • Stopniowa reaktywacja usług socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem grup w najtrudniejszej sytuacji
 • Opieka domowa i ciągłe monitorowanie osób starszych, które nie mieszkają w rezydencjach.

Kliknij tutaj i polub nas na Facebooku

Inne ciekawe artykuły: 

Madryt – szpital na wypadek epidemii będzie gotowy już jesienią

Hiszpania – terytoria, które przejdą do fazy 1 jedenastego maja

Hiszpania – plan wychodzenia z kwarantanny (plan de desescalada)

Hiszpania – Warunki i zasady dotyczące wychodzenia na spacer z dziećmi

Koronawirus w Hiszpanii – relacja

Hiszpański rząd zatwierdza nowe zasiłki dla najbardziej potrzebujących.

Salvador Illa wyjaśnia na czym będzie polegał test seroprewalencji, który będzie przeprowadzony w 36 000 losowo wybranych domostwach