Co będę mógł robić gdy moje miasto przejdzie do fazy 2? – szczegółowy opis

HISZPANIA FAZA 2

 

Spotkania towarzyskie, sport i spacery

Liczba osób, które mogą odbywać spotkania z przyjaciółmi lub rodziną, została zwiększona z dziesięciu do piętnastu, limit ten nie będzie miał zastosowania do współmieszkańców. Można uprawiać nieprofesjonalne sporty i spacery w dowolnych przedziałach czasowych, z wyjątkiem tych między 10:00 a 12:00 oraz między 19:00 a 20:00, które są zarezerwowane dla osób starszych powyżej 70 lat.

Wizyty krewnego, osób niepełnosprawnych w rezydencjach i domach opieki (z wyjątkiem domów seniora), po wcześniejszym uzgodnieniu i przy użyciu odpowiedniego sprzętu ochronnego.


Centra handlowe

Można odwiedzać z ograniczeniem maksymalnego obłożenie 40% zawsze zachowując bezpieczną odległość dwóch metrów między klientami, jeśli odległość między sprzedawcą a klientem wynosi  1 metr to należy używać środków ochronnych. Rząd koryguje zakaz promocji: promocje w sklepach będą dozwolone ale należy unikać tworzenia się tłumów. Przebywanie w obszarach wspólnych i rekreacyjnych jest zabronione. Preferencyjny harmonogram usług zostanie ustanowiony dla osób powyżej 65 roku życia. Korzystanie z toalet rodzinnych i pomieszczeń do laktacji będzie ograniczone do jednej rodziny, nie można używać wspólnie.


1 thought on “Co będę mógł robić gdy moje miasto przejdzie do fazy 2? – szczegółowy opis”

  1. Pingback: Ingreso Mínimo Vital - jak i kiedy możemy ubiegać się o zasiłek za pośrednictwem ubezpieczenia społecznego (Seguridad Social) »

Comments are closed.